10.75" Mtech Full Tang Cherokee Warrior Throwing Tomahawk Axe W/ Sheath